وبینار مدیریت اهداف و آرمانها

مدرس: شروین وکیلی
شروع وبینار: سه‌شنبه 15 بهمن ساعت 20:00
پایان وبینار: سه‌شنبه 15 بهمن ساعت 21:30

وبینار مدیریت اهداف و آرمانها (Goals & Strategy management) پنجمین وبینار از دوره آنلاین کرند است. همواره سعي کنيد آرمان‌هاي بزرگ داشته باشيد نه آرزوهاي بزرگ، مسلما کسي که معتقد است نمي‌توان به اين آرزوها رسيد، قادر نخواهد بود پله‌هايي را که به اوج موفقيت مي‌رسند کشف کند. انديشه و رفتار چنين افرادي، از حد رفتار و انديشه‌‌هاي افراد متوسط فراتر نمي‌رود.

اصولا براي هر فرد داشتن يک چشم انداز و آرمان که مي‌تواند به صورت آرزو و يا رويا بيان شود لازم است. انسان جهت رسيدن به آن آرمان هدف گذاري مي‌کند اين هدف‌ها به صورت کوچک و ساليانه بيان مي‌شود و دستيابي به اين هدف‌ها گامي جهت تحقق آن آرمان محسوب مي‌شود.

  • سازماندهی خواست بر محور زمان
  • صورتبندی و تدوین نقشه، برنامه، و هدف
  • مفهوم آرمان و دستیابی به آن
  • مدیریت کردار در چارچوبی هدفمند
  • نظامهای انضباط و خویشتن داری

شروین وکیلی
دکتری جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
ایسمینار
http://e-seminar.ir